STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY  
 
 
 
  Portal Edukacyjny Miasta Rybnika    
 
O PROJEKCIE
O CO WŁAŚCIWIE CHODZI
Miasto Rybnik realizuje kolejny projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem dotyczy poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szkoła dobrych pomysłów - to jak sama nazwa wskazuje - projekt skupiony przede wszystkim na wdrażaniu dobrych pomysłów w życie 26 rybnickich szkół podstawowych. Dobrymi pomysłami okazują się nie tylko dodatkowe zajęcia umożliwiające pracę wyrównawczo-dydaktyczną, ale i wszelkie niekonwencjonalne formy kształcenia.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy podnieść atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkół podstawowych poprzez wdrożenie autorskich Programów Rozwojowych Szkół, realizację Weekendowego Uniwersytetu Ucznia, organizację Festiwalu Nauki czy też przeprowadzenie w szkołach animacji lokalnych.

Szkoła dobrych pomysłów koncentruje się wokół poszerzania wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych, dzięki czemu wzrośnie poziom motywacji uczniów do dalszego kształcenia i co przyczyni się do kreowania postaw prospołecznych. W tym celu przewidziane są zajęcia z psychologiem dla uczniów i ich opiekunów. Akademia rodziców będzie służyła przede wszystkim dzieciom z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi, a także wypracowaniu skutecznych form współpracy między szkołą i rodzicami.

Budżet projektu wynoszący ponad 2,5 mln zł obejmuje także zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Ponadto, dzięki funduszom europejskim i środkom budżetowym zostaną zorganizowane prelekcje, wizyty studyjne i wycieczki szkolne.

Projekt Szkoła dobrych pomysłów nastawiony jest na poszerzanie horyzontów uczniów szkół podstawowych poprzez innowacyjne działania edukacyjne i współpracę z lokalnym środowiskiem kulturalno-oświatowym.
Dodano: 2010-05-05 (P. Krzysztoporska)
  Komentarze (0): (tylko użytkownicy zalogowani mają możliwość dodawania komentarzy)
 


Błędne hasło lub login
Nazwa użytkownika:
Hasło:

 
Wyszukaj na stronie:

Rozmowy prowadzić mogą jedynie zalogowani użytkownicy


 
  AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE ZARZĄDZENIA GALERIA ZDJĘĆ GRUPA PROJEKTOWA FORUM DYSKUSYJNE KONTAKT  
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO