STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY  
 
 
 
  Portal Edukacyjny Miasta Rybnika    
 
WARSZTATY
PIERWSZEJ POMOCY
W ramach projektu "Szkoła dobrych pomysłów" we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie, prowadzone są warsztaty pierwszej pomocy.
Ww. forma zajęć realizowana jest przez przedstawicieli Rybnickiego Sztabu Ratownictwa i przeznaczona jest dla uczniów będących uczestnikami projektu. Zajęcia stanowią kontynuację III Festiwalu Nauki „Reaguję, pomagam, ratuję” przeprowadzonego w dniu 21.09.2011 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Warsztaty mają głównie na celu uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i naukę, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia, pokazanie jak właściwie zareagować w chwili zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu, pokazanie jak właściwie postępować z poszkodowanym nieprzytomnym w przypadku urazów. Podczas zajęć wykorzystane zostaną fantomy oraz sprzęt ratunkowy.

Program warsztatów obejmuje prelekcje oraz zabawy dzieci w zakresie tematyki:

1. Apteczka Pierwszej Pomocy – wyposażenie
2. Wezwanie pomocy
3. Postępowanie ratownicze na miejscu wypadku
4. Pozycja bezpieczna – boczna ustalona
5. Pierwsza Pomoc – omdlenie i utrata przytomności
6. Pierwsza Pomoc – zadławienie
7. Pierwsza Pomoc – usuwanie ciała obcego
8. Pierwsza Pomoc – uszkodzenie naczyń krwionośnych
9. Pierwsza Pomoc – złamanie
10. Pierwsza Pomoc – urazy głowy i krwotok z nosa
11. Pierwsza Pomoc – utonięcie
12. Pierwsza Pomoc – oparzenie
13. Pierwsza Pomoc – zatrucie
14. Pierwsza Pomoc – problem z sercem
15. Pierwsza Pomoc – resuscytacja krążeniowo – oddechowa
16. Pierwsza Pomoc – porażenie prądem
LISTA SZKÓŁ
W KTÓRYCH ODBYŁY SIĘ WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Św. S. Kostki
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 16
Szkoła Podstawowa nr 22 im. J. Słowackiego
Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika
Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Brzechwy
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata K. Szwedy
Szkoła Podstawowa nr 32 im. A. Szklarskiego
Błędne hasło lub login
Nazwa użytkownika:
Hasło:

 
Wyszukaj na stronie:

Rozmowy prowadzić mogą jedynie zalogowani użytkownicy


 
  AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE ZARZĄDZENIA GALERIA ZDJĘĆ GRUPA PROJEKTOWA FORUM DYSKUSYJNE KONTAKT  
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO